Hur är Patrik som kursledare?

”Mycket bra, en av de bästa kursledare jag stött på faktiskt. Super! Lagom mix av fakta, en gnutta skratt och påbyggnad av elevens kunskaper. Min uppmärksamhet var otvivelaktigt riktad mot Patrik hela tiden.”

Thomas Wallin, COO UD-TECH / Data Sweden AB (Före detta befäl inom försvaret (marinen) med kaptens tjänstegrad…)

 

Jättebra kurs!!!!

Karin Berglund, chef Trygg Hansa

 

Väldigt bra utbildning och en mycket kompetent lärare.

Jonas Belhamra, chef Trygg Hansa

 

Very developing course with a outstanding teacher. Will recommend the course to other people.

Camilla Carlsson, chef Trygg Hansa

 

Presentationsteknik med genomslagskraft med lärare Patrik Sandberg

Hela kursen var givande!

Tony, Peak Performance

 

Otroligt roligt och givande. Ger mycket denna utbildning.

Mattias Persson, chef Trygg Hansa

 

Ta till dig av utvärderingen Patrik du får 6 poäng av 6 möjliga!!

Susanne Rohman, chef Trygg Hansa

 

Patrik är en mycket bra föreläsare! Tack för inspiration!

Therese af Sillén, chef Trygg Hansa

 

Coaching

IT-konsult med hela Sverige som arbetsfält säger:

”Coachingen gav mig möjlighet att hitta rätt balans mellan livets olika områden. Coachingen innebar en process, som krävde mitt fokus, men som långsiktigt kommer ge mångfalt tillbaka.”

 

Egen företagare – VD för eget företag säger:

Vad har varit bra med coaching? ”Tidsintervallerna, nu för mig att se sanningen i vitögat och ta mitt egna ansvar över mig själv. Jag hade förväntat mig ett annat resultat, men har fått andra verktyg som jag förstår måste komma först. På kort sikt satte en massa tankar igång. På lång sikt är förhoppningen att jag fått verktyg för livet.”

Patrik som coach? ”Du är kunnig och påläst och gjort ditt allra bästa, nu är det för mig att fortsätta.”

 

Ny chef säger om säljcoachingen:

Ditt helhetsintryck av coachingprocessen? ”Det har varit givande. Bara att företaget tror på mig och det jag gör, och kostar på mig denna coaching gör ju att man växer.”

 

Motsvarade coachingen dina förväntningar? ”Jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig, men det har varit jättebra och jag tycker att det har stärkt mig i min säljroll.”

Vad fick du ut av coachingen – på kort sikt / på längre sikt? ”Jag hoppas att jag nu kan styra mitt jobb lite bättre och inte låta kunderna styra allt. Jag har lärt mig att säga nej lite oftare. Jag är inte framme än men jag vet mer mer om hur jag skall lägga upp mitt arbete.”

Vad var bäst? ”Bra tips om hur jag kan lägga upp jobbet för att det skall flyta bättre. Har peppat mig bra.”

 

Chef för rikstäckande företag säger:

”Coachingen har hittills hjälpt mig till ökad självinsikt, samt att inse sambandet av ‘totalen’, d v s de byggstenar som måste harmonisera för att man både privat och yrkesmässigt skall nå ‘framgång’. Vill gärna tro att den har kommit en bra bit på väg. Jag har nu som mitt stora mål att under sommaren jobba på att öka mitt fokus på det jag håller på med, utan att för den delen snirkla in i smådetaljer, utan att ha ett bredare fokus. Detta tillsammans med att jag skall fundera över mina korta och långa mål. Ha en skön sommar, Michael”

 

 

Electrolux – Daniel Forneheim Brand Manager Electrolux Hemprodukter AB säger: ”Coachingprogrammet var för mig betydande på så sätt att det gav mig en helt annan vinkel på mitt arbete och mitt ledarskap. Jag fick anledning att ifrågasätta mina tidigare handlanden samt mitt och mina kollegors sätt att förhålla oss i olika frågor. Jag blev mer varse om mina styrkor och svagheter, vilket gjort det möjligt för mig att förändra mitt handlande i förhållande till min kompetens. Coachingen har ju även gjort det möjligt för mig att bättre ta till mig ytterligare lärdomar inom området från andra håll, då jag är mer öppen och förberedd på detta, samt har denna utomordentliga coaching att relatera till.”

 

E.ON-chef – svarar på utvärdering av chefscoaching:

Vad fick du ut av coachingen? ”Ökad självinsikt samt flera nya verktyg och konkreta förslag, som jag kan använda i mitt jobb. Gruppdynamik, hur man jobbar med feedback, återkoppling och kommunikationen har blivit bättre.

Vi har haft en av de bästa utvecklingssamtalen sedan FÖRETAGSCOACH Sandberg AB var här och föreläste och coachade. Jag har som enhetschef vågat ta in och ge mer feedback som personalen uppskattat. Motivationen har ökat kraftigt efter samtalen.”

 

Hur är Patrik som coach? ”Stort engagemang, kompetens och erfarenhet. Patrik har följt mig hela tiden på ett mycket tydligt sätt som gett mig ny själv insikt och mod.”

Peter Eriksson Enhetschef Produktionsanläggningar E.ON Värme Sverige