Att välja bland:

Att bli en coachande ledare (FCS1)

Se andra växa och ta ansvar! Seminarium i coaching ger dig de verktyg och de kunskaper du behöver för att kunna coacha både dig själv och andra. Du får lära dig se in i grunderna i coaching och får tillgång till en enkel och användbar coachingmodell, som verkligen fungerar. Modellen fokuserar på lösning i stället för problem och uppmanar till konkret handling.

Talare: Datum enligt ök.

Vision: Du kan bara greppa det du kan se (FCS2)

Citat: ”Framtiden tillhör dem som ser möjligheter innan de förverkligas.” – John Sculley, f.d VD för Pepsi och Apple Computors. Här talar vi om visioner och drömmar. Dammar av och förnyar.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Att leda genom andra – den högsta formen av ledarskap (FCS3)

Hur kan vi få igång vårt företag och ledare och personal? Kan vi öka drivet och motivationen hos oss? Vilka nycklar kan vi ta in och skapa delaktighet och öka delegering. Om feedbackens kraft. Om feedforwards kraft. Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Slipa yxan – ny motivation (FCS4)

När det blåser i livet, bygger en del vallgravar och skyttevärn medan andra bygger väderkvarnar! Är det viktigt att slipa yxan? Hur tar det sig ut på vår arbetsplats? Hur kan vi skapa bättre rutiner för ökad skärpa internt och externt? Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Personlig effektivitet (FCS5)

Se över metoder som president Eisenhower använde. Lär dig hur du hanterar din tid och vikten av inställning samt prioritering. En ögonöppnare i stora mått. Möjlighet att köpa till personlighets effektivitetstest och handbok. Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Personligt ledarskap (FCS6)

Hur du leder dig själv och hur du leder andra? Framgångsfaktorer. Beteende, värderingar, drivkrafter, motivation, vilja. Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Framgångsrik kommunikation (FCS7)

Här får du nycklar till framgångsrik kommunikation. Insikt om vem du är och hur du uppfattas av andra. Hur man kan anpassa och se HUR man ska kommunicera för att nå fram. Fällor att undvika. Nycklar att använda. DISC-beteendeprofiler kan läggas till denna föreläsning.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Värderingsdrivet ledarskap (FCS8)

Framgångsfaktorer på företag som följt sina värderingar och blivit 4 ggr så stora. Vad händer när vi går från våra värderingar? Hur tar vi våra fina 3 punkts värderingar på hemsidan till vardagen på företaget? Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Presentationsteknik med genomslagskraft (FCS9)

Vi ser över kroppsspråk och kommunikation, som måste matcha. Vi ser över vikten av att träna på att kommunicera. Övningar och mycket skratt.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Kundvård på riktigt (FCS10)

Att förstå hur kunder beter sig skapar förtroende. Att förstå hur du själv beteer dig ger ökade affärer och längre kundrelationer. Att vårda sina 10 viktigaste kunder. Vad kostar det att förlora en trogen kund på grund av slarv? Vad är det värt att få ny insikt om dina 10 nya kunder? FÖRETAGSCOACH Sandberg AB jobbar med stora företag i hela norden gällande kundvård.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Att skapa, behålla och utöka förtroende (FCS11)

Att vårda sina 10 viktigaste kunder. Vad kostar det att förlora en trogen kund på grund av slarv? Vad är det värt att få ny insikt om dina 10 nya kunder? Här lär vi oss vad är det som skapar förtroende? Vad behöver din säljkår jobba med? Vad behöver era konsulter se över och vad kan ni förbättra i er reception? FÖRETAGSCOACH Sandberg AB jobbar med stora företag i hela norden gällande kundvård. Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök

 

Att nå kunden hela vägen – om avslutningsteknik (FCS12)

Kanske du varit med om att ni har i stort tagit hem affären, men så har den liksom slunkit ut, som en tvål, ur era händer. Hur arbetar de bästa med avslutsteknik? Hur drar man in affären uthålligt? Hur kan ni förbättra kommunikationen för att nå hela vägen? FÖRETAGSCOACH Sandberg AB jobbar med stora företag i hela norden gällande sälj och avslutsteknik.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Kan man förbereda sig för förändring? (FCS13)

Att vara proaktiv och förbereda sig för hur man tar förändring är för vinnande företag. Idag förändras företagsvärlden, kunder och förutsättningar varje vecka. Att vara flexibel och ändå fokuserad kan vara utmanande. Lär dig hur du fungerar under press och hur din grupp arbetar tillsammans. Övningar ges under seminariet. DISC-profiler kan genomföras där du får feedback hur du och gruppen fungerar under press.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

TID och planering en framgångsfaktor (FCS14)

Att vara proaktiv och förbereda sig för hur man ser över sin tid och planering är för vinnande företag och individer. Idag förändras företagsvärlden, förutsättningar varje vecka. Att vara flexibel och ändå fokuserad kan vara utmanande. Här får du nya verktyg för din vardag. Vi tränar redan här under seminariet. ABC-modellen lärs ut.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Feedback – er verkliga framgångsfaktor (FCS15)

Att vara proaktiv och förbereda sig för hur man ser över feedback innan det är dags för utvecklingssamtal och mer tuff feedback är för vinnande företag och individer. Idag förändras företagsvärlden, förutsättningar varje vecka. Att kunna ge feedback på ett bra sätt är värt oerhört mycket för företag och chefer. Här får du nya verktyg för din vardag. Vi tränar redan här under seminariet. Sandwich-metoden lärs ut.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Från att lyssna till aktivt lyssnande (FCS16)

Att kunna lyssna och lyssna aktivt kan man träna sig till. Ofta är man inte motiverad att lyssna eller så är man så upptagen med sitt eget att man missar värdefull information på ett viktigt möte. Att vara proaktiv och förbereda sig för hur man lyssnar aktivt innan det är dags för skarpt läge är för vinnande företag och individer. Idag förändras företagsvärlden, förutsättningar varje vecka. Att kunna lyssna aktivt på ett bra sätt är värt oerhört mycket för företag och chefer och medarbetare. Här får du nya verktyg för din vardag. Vi tränar redan här under seminariet. Övningar, som sätter spår, genomförs där du kan lyssna ca 25% mer aktivt.

Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Förenkla ditt liv – få tid att leva (FCS17)

Redskap för att kunna hitta fokus och hjälp att beskära vårt livsträd samt redskap för att säga nej, så du kan säga ja. Mycket praktisk. Värderingar, drivkrafter och ny motivation.

Talare: Patrik Sandberg Datum enligt ök.

Liv & ledarskap – ny motivation (FCS18)

Värderingar, drivkrafter och ny motivation. Hur kan vi se helheten i vårt liv och ledarskap? Hur kan vi få ny självinsikt och leda oss själva på många olika områden? Värderingsprofil görs under workshoppen (175 kr/profil). Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.

Hjältar, idoler och du. Om att ta ut svängarna i vardagen! (FCS19)

Om att våga leva sin dröm! Hur kan du få ny input i ditt liv? Hur skaffar man sig mentorer, rådgivare och en coach på livets olika områden? Vad är ett personligt adviceryboard? Hur kan man sträcka sig för att nå sin dröm. Talare: Patrik Sandberg. Datum enlig ök.

Mod & Jantelagen – rädslor som vänds till handling (FCS20)

Motsatsen till Jantelagens 10 budord vad är det? Hur påverkar rädslor vårt företag och liv? Hur kan vi ta nästa steg i MOD och att skapa förtroende. Hur kan vi ta in redskap rakt in på företaget och i gruppen? Talare: Patrik Sandberg. Datum enligt ök.