Fastighetsbolag växer 100% efter 5 månaders Coaching

Stor tillväxt i ett bolag som fått coaching. Många nya affärer har framgångsrikt gjorts under Patrik Sandbergs Coaching. Vill nu skriva ett 3 års avtal på Coaching säger ägaren.

Jurist Coachas

En Jurist i Stockholm tar in Coaching och ger fina utvärderingar

Flera Rektorer på olika grundskolor Coachas

Under 2 års tid har 7 Rektorer Coachas i sina roller och hur att arbeta smartare samt hur man leder sig själv och andra. Möten. Mycket uppskattning har getts i utvärderingar för detta stöd.

5 olika företag bokar coachpaket

Fem olika mindre företag bokat coachpaket på skype och telefon samt livecoaching.

Se mer på www.chefscoach.se

Gasellföretaget Swedish Net bokar coaching för 7 nya personer

Framgångsrika sänghuset ELGEN Bokar Coaching & Teamcoaching

Framgångsrika sänghuset Elgen på östermalm bokar coaching och teamcoaching och har vuxit och nått nya Höjder säger Daniel Cummings ägare.

http://www.foretagscoach.se/ledarskapsutveckling/

Ledarskapsutveckling Stockholm | Företagscoach Sandberg

FN, World Maritime University Malmö utbildas i Time Management & Plannering

DR. Lisa L Froholdt är mycket nöjd med utbildningen för våra ledare och forskare i Time Management och planering. Mycket verktyg har alla uppskattat. Alla är mycket nöjda med Patrik Sandberg. Nu har cheferna individcoaching i hur det ska arbeta smartare. www.arbetasmartare.se

Länsstyrelsen utbildas i Hälsofrämjande Ledarskap

Ett 20 tal ledare och landshövdingen fick utbildning i Hälsofrämjande ledarskap och var mycket uppskattat och höga betyg som 9 or och 10. Patrik Sandberg utbildade och tog upp vikten av tydliga roller, tydlig kommunikation, tydlig uppföljning.

Linköping universitet bokar presentationsteknik 20 pers

Swedish Net väljer coaching för 4 personer