Coaching – ett sätt att nå företagets mål

Det är ofta ensamt att vara företagsledare eller chef. En komplex omvärld ökar behovet av stöd och externt bollplank. Det är då det är dags att skaffa en professionell företagscoach.

Det är din personliga utveckling och din insikt, som avgör hur motiverad du, dina chefer och medarbetare är. Många anser att vi i de flesta utbildningssatsningar bara berört toppen på isberget av ledarskapsbehoven.

- Trenden och mognaden på marknaden är tydlig. Företag vill i dag ta del av den stora delen av ledarskapets utmaningar som ligger under vattenytan på isberget, säger Patrik Sandberg.

Många är ensamvargar eller är otillfredsställda. De kanske vill få sina företag att växa och själv växa med företaget. Problemet är bara att det saknas en struktur i det arbetet.

Coaching är en pågående relation, som tar sikte på att företagsledaren vidtar åtgärder för att förverkliga sina visioner, mål och önskningar. Det är en process av frågor och personlig upptäckt, som ökar chefernas medvetenhet och ansvar. Processen ger cheferna struktur, support och feedback.

Coachingen hjälper till att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare. I dag efterfrågas mer skräddarsydd och situationsanpassad utbildning för utveckling hos ledare.? Utvecklingen måste vara tidsoptimerad och ekonomiskt fördelaktig och visa resultat.

Målet kan vara att utveckla sitt ledarskap och få medarbetare att växa, lösa konflikter och bli mer framgångsrik i affärer.

Med coaching går du rakt in på chefsrollens och dina personliga utmaningar. Det kan ske genom att du frågar dig själv vilka dina drivkrafter är eller hur du hittar ny motivation.

Några andra frågor som söker svar i processen kan vara:

  • Kan du öka din förståelse av ditt och andras beteenden för att nå fram?
  • Vad är det som slukar energi från dig som chef?
  • Hur kan vi hitta nya målbilder som ger ny kraft?
  • Hur jobbar vi med feedback och återkoppling?

Ofta glömmer man bort att prioritera sin egen utveckling och att sätta lämpliga karriärmål för sig själv. Men väl förankrade egna mål kan driva på både tillväxt och anställda. Problem kommer vi ändå alltid att ställas inför. Vi behöver bara verktyg för att övervinna dem. Det är då vi växer som människor.

  • Vi arbetar alltid utefter en konkret handlingsplan med ett tydligt gemensamt satt mål. Den som coachas måste förstås ha ett intresse av samt vilja att utvecklas och nå sina mål. Ett delmål är ofta att låta sig inspireras, inte förtvivlas, av all den valfrihet vi har idag. För i framtiden kommer det att ställas ännu större krav på att individen ska vara självförsörjande. Vi tvingas bli mer entreprenörsinriktade även vad det gäller ”Den egna individen AB”, avslutar Patrik Sandberg.

 

Nå dina mål med coaching

Beskär för att kunna nå fram!

Vill du få ny självinsikt och personlig utveckling? Vill du få verktyg och metoder rakt in i ditt liv och ledarskap? Vill du ta nästa steg in mot ert företags framtid? Vill du få ett nytt sätt att tänka och agera som ger nya andelar och kunder? Gör som; E.ON, Atlas Copco, ÅF, Örebro Kommun, Mondi Packaging och Svensk företagsförmedling. Anlita en coach och nå fram. Våra coacher är ICF certifierade.

 

Sju olika coachingupplägg för er:

Executive-coaching (ECFS)

Executive coaching vänder sig till dig som har en chefsfunktion. Regelbundna möten med din coach ger dig tid för reflektion, nya insikter och kraft att ta itu med det som främjar dig och ditt företag/organisation. Undersökningar visar att de chefer och ledare som har haft en extern partner, ett professionellt bollplank att prata med, varit mer framgångsrika än andra. Regelbundna möten med en coach hjälper upptagna företagsledare att tänka klart, reflektera och bli mer effektiva i sitt arbete. Executive coaching är en flexibel process som varierar över tid. Den är designad för att möta de behov en upptagen chef har.

 

Medarbetar-coaching (MCFS)

Coaching vänder sig till medarbetare och bidrar till en lärande och inspirerande kultur på arbetsplatsen och är nyckeln för bra prestationer och ökad produktivitet

Engagerade, självständiga och motiverade medarbetare är idag en förutsättning för framgångsrika företag. Att investera i sina medarbetares utveckling är ett effektivt sätt att nå affärsmålen, och bidrar dessutom till att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina anställda.

 

Team-coaching (TCFS)

Teamcoaching kan vara ett alternativ när en nybildad grupp ska komma igång med sitt arbete eller när en arbetsgrupp inte längre kan arbeta ihop; man kanske har fastnat i gamla roller och arbetssätt och behöver hjälp för att komma vidare. Det kan också vara en ledningsgrupp som vill ha stöd när det gäller att sätta mål, skapa en gemensam värdegrund och en hållbar vision.

 

Karriär-coaching (KCFS)

Karriärcoaching kan vara särskilt lämpligt vid övertalighet, avveckling eller som en del av kompetensutvecklingen för en trainee eller nyanställd. Coaching hjälper dig att få struktur på tankar och idéer. Efter avslutad process har du fått ökad självinsikt och tagit fram en handlingsplan för din framtida utveckling i privat – och arbetslivet.

 

Entreprenörer och småföretagare coaching (ESFC)

Har du startat nytt företag eller vill du utveckla verksamheten? Kanske förbättra lönsamheten och effektiviteten i bolaget? Coaching hjälper dig att göra förnuftiga val, fatta kloka beslut och nå dina mål. När du anlitar oss får du möjlighet att reflektera och lägga upp strategier för hur du ska nå bättre resultat. Med oss kan du, under konfidentiella former, diskutera de utmaningar och möjligheter du står inför.

 

Roll-coaching (RCFS)

Rollcoaching kan vara viktigt när man som VD och viceVD, projektledare, gruppledare, delägare etc. jobbar nära ihop, hur kan man öka kommunikationen? Hur kan vi bättre förstå varandras beteende? Hur kan vi gemensamt dra åt samma håll, samt stärka oss? Man kanske har fastnat i gamla roller och arbetssätt och behöver hjälp för att komma vidare. Det kan också vara en grupp som vill ha stöd när det gäller att sätta mål, skapa en gemensam värdegrund och en hållbar vision. DISCOVER beteende profil genomförs. Värderingsprofil genomförs.

 

Sälj-coaching (SCFS)

Säljcoaching vänder sig till dig som antingen är anställd på ett företag om säljare eller till dig som har en annan huvuduppgift där du behöver sälja din kompetens. Vi hjälper dig att sätta upp personliga säljmål och stödjer dig i arbetet att uppnå dem.

Mer info? info@foretagscoach.se

Provcoaching kostnadsfritt? Maila till: provcoaching@foretagscoach.se

FÖRETAGSCOACH Sandberg AB erbjuder också följande spetskompetenser:

  • Coachande ledarskap workshops 2-4 tim, samt 1+1 dag
  • Affärsmannaskap och Säljträning – Affärsutveckling
  • Internkommunikation
  • Entreprenöriellt ledarskap
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem, som vi skapat med det gamla sättet att tänka.”Albert Einstein