Anpassade utbildningar

Din organisation är unik och era behov specifika. Vi skräddarsyr utbildningen så att den passar era behov. Det kan handla om en intern utbildning på någon halvdag eller en längre utbildningsprocess som sträcker sig över månader eller kanske tom år. Vi guidar er hela vägen från behovsinventering och förstudier, via utbildning och träning, fram till åtgärdsprogram och uppföljning. Vårt arbetssätt är väl beprövat och våra kunder når goda resultat. Från tanke till handling

TEMAN:

Presentationsteknik med genomslagskraft

Vi skräddarsyr presentationsteknikutbildningen så att den passar era behov. Oavsett om det handlar om en kortare föreläsning i retorik eller om det gäller en längre utbildningsprocess inom presentationsteknik så hjälper vi er. Alla har glädje av att lära sig presentationsteknik. Vi tror att alla med mod och fantasi kan lära sig att bli duktiga inom retorik. FÖRETAGSCOACH Sandberg AB har genom åren samlat på sig unika kunskaper som gör våra presentationsteknik- och retorikutbildningar till några av landets bästa. 1-2 dagars utbildning med mycket träning. Filmkamera.

Vi coachar även individuellt för chefer, ledare, säljare, projektledare, talare. Från tanke till handling

Internkommunikation

En av företagets och organisationens viktigaste områden är internkommunikationen. En kultur skapas av sin brist på eller tydlighet i kommunikation. Styrelser och Ledningsgrupper och team kan utveckla mer klar och tydlig kommunikation. Mail och samtal hur kan vi få tydliga spelregler? – Kontakta oss så berättar vi mer om olika upplägg.

Ledaren och kommunikation

Säljaren och kommunikation

Teamet och kommunikation

Bättre kommunikation i teamet och bland medarbetare.

Gör en beteendestilsanalys med kommunikationsträning, för att förstå din och omgivningens beteendestilar för att utveckla din kommunikation med kunder och medarbetare. Vi genomför beteendestilsanalysen med hjälp av DISCOVER.

Detta vinner du på att använda DISCOVER:

– Personlig insikt, ökad motivation, större tålamod, mindre konflikter

– Motiverade chefer, som kommunicerar bättre

– Tydliga feedback-verktyg, som ökar försäljning

– Förståelse för kundens sätt att agera och förhandla

– Bättre team och ledningsgruppssamarbete

”Investera i din största tillgång – personalen – människor”