Patrik har på ett professionellt och engagerat sätt hjälpt oss både med individuell- och teamcoaching för att  vi bättre ska lära känna våra styrkor och svagheter. I den individuella coachingen ligger fokus 100 % på individen och jag upplever Patrik som genuint intresserad av att lära känna och förstå andra människor. Samtalen kretsar inte enbart kring jobb utan tar även hänsyn till den privata dimensionen för att tillse god balans i livet.

Vi tog även in Patrik en dag för att stärka teamkänslan i vår grupp. Disc-profiler och gruppövningar vände en initial skepsis till insikt och engagemang. Jag hör än idag gruppmedelemmar analysera kollegor och sig själva utifrån olika Disc-profiler.

Jag kan varmt rekommendera Patrik som coach!

Isac Wadman

Head of Finance and Business Control & Procurement

Ålandsbanken Abp, Stureplan 19, 107 81 Stockholm