Stor tillväxt i ett bolag som fått coaching. Många nya affärer har framgångsrikt gjorts under Patrik Sandbergs Coaching. Vill nu skriva ett 3 års avtal på Coaching säger ägaren.