Välj en sida

Med appen INSIKT får du och ditt team tillgång till audio-föreläsningar på ett både kostnads- och tidseffektivt sätt. Här hittar du bl.a. Henrik Fexeus, Elizabeth Kuylenstierna, Christer Olsson, Annika R Malmberg och ytterligare 60 föreläsare.

Några ex. på titlar:

Digitala kundmöten
Värdebaserad försäljning
Lär dig älska förändring
Äg dina mål

En stor fördel är möjligheten att tillgodogöra sig viktig kunskap på okvalificerad arbetstid eller på fritiden och inte minst att det sker kontinuerligt.

Kunder som t.ex. Manpower, Vattenfall och Estrella använder idag INSIKT för att både inspirera och utveckla medarbetarna med möjlighet till fördjupning och en mångfald av perspektiv.

NYHET!

I november lanserar INSIKT den nya föreläsningen
MOMENTUM med Patrik Sandberg.

Fyll i uppgifter, vi återkommer med mer information till dig!

Instresseanmälan för appen Insikt

11 + 12 =

*Fyll i mattetalet för att visa att du inte är en robot