Välj en sida
v

Hitta din kommunikations-strategi

Under kursen Kommunikationsstrategi lär du dig att komma igång med DISC beteende som används sedan många år framgångsrikt i organisationsutveckling och personlig utveckling. Många har grunderna för DISC. Här får du Kommunikationsstrategi som är djupare. Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling! Förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet som skapar potential för hela företaget, organisationen och teamet. Genom att förstå både vårt eget och andras beteende och drivkrafter, ökar förståelsen och därmed möjligheten att samarbeta och kommunicera effektivare. I denna utbildning får du nya insikter och ökad förståelse för olikheter i ditt team och bland dina kunder. Du får helt enkelt en kommunikationsstrategi.

Vad innehåller kursen om Kommunikationsstrategi?

I den här kursen får du insikt i olika kommunikationsstilar och hur du på bästa sätt möter dem. Du lär dig hur du kan undvika missförstånd, hantera svåra samtal, hålla effektivare möten och blir bättre på att förstå andra. Efter kursen får du ökad självinsikt och fått kunskap om hur du utvecklar och anpassar din kommunikation efter andra. Resultatet blir bättre samarbete, starkare relationer och en roligare vardag på arbetsplatsen. Du får en kommunikationsstrategi i vardagen och bland kunder, på din arbetsplats och i hemmet.

Ökad självkännedom och medvetenhet om ditt beteende
Lär dig mer om hur vi människor samspelar
Få en strategi för förbättrad kommunikation
Nya insikter och ökad förståelse för olikheter i ditt team, kunder
Ökad förståelse och möjlighet att samarbeta, kommunicera effektivare
Du får verktyg att träna din kommunikation aktivt
Konflikthantering av olika personligheter
Du får en strategi hur du lägger upp kommunikationen
Möjlighet att skriva ner action punkter

Vilket paket passar dig bäst?

Kommunikationsstrategi GULD inkl. digital utbildning och 3 h coaching

Vill du lära dig mer om strategi i kommunikation i din egen takt och få coachning i att implementera kunskapen i din vardag? Då är guldpaketet rätt för dig! I guldpaketet får du en egen lärare och coach som hjälper dig med dina utmaningar. Du kan komplettera denna utbildning med att göra en personlig DISC profil för dig och ditt team eller göra en teamprofil för att se hur du agerar i ett team. Dessa köper du separat av oss. Vi erbjuder nya och befintliga kunder ett förmånligt erbjudande med DISC analyser och en halvdags workshop. I denna kurs kan du förbättra både kommunikation och samarbete. I detta upplägg går du 1-2 pass digitalt själv med frågor och sedan möter du din coach några dagar senare och sen igen 1-2 digitala pass och du möter din tränare igen. Du kommer kunna ta upp 2-5 områden du vill bli bättre på.

Kommunikationsstrategi SILVER inkl. digital utbildning och 2 h coaching

Vill du lära dig mer om strategi i kommunikation i din egen takt och få coachning i att implementera kunskapen i din vardag? Då är silverpaketet rätt för dig! I silverpaketet får du en egen lärare och coach som hjälper dig med dina utmaningar. Du kan komplettera denna utbildning med att göra en personlig DISC profil för dig och ditt team eller göra en teamprofil för att se hur du agerar i ett team. Dessa köper du separat av oss. Vi erbjuder nya och befintliga kunder ett förmånligt erbjudande med DISC analyser och en halvdags workshop. I denna kurs kan du förbättra både kommunikation och samarbete. I detta upplägg går du 1-2 pass digitalt själv med frågor och sedan möter du din coach några dagar senare och sen igen 1-2 digitala pass och du möter din tränare igen. Du kommer kunna ta upp 2-5 områden du vill bli bättre på.

Kommunikationsstrategi BRONS inkl. digital utbildning

Vill du lära dig mer om Kommunikationsstrategi i din egen takt? Då är vår digitala kurs Kommunikationsstrategi rätt för dig!
Du kommer få kunskap i olika kommunikationsstilar och hur du på bästa sätt möter dem. Du lär dig hur du kan undvika missförstånd, hantera svåra samtal, hålla effektivare möten och blir bättre på att förstå andra.
Efter kursen i klar kommunikation har du både ökat din självinsikt och fått kunskap om hur du utvecklar och anpassar din kommunikation efter andra. Resultatet blir bättre samarbete, starkare relationer och en roligare vardag på arbetsplatsen. I den Digitala utbildning som motsvarar en halvdag utbildning. Välj på: Bronspaketet med digital undervisning med processfrågor. Vill du ha din egen coach och tränare mellan de digitala passen då väljer du guld eller silverpaketet.

Fyll i uppgifter, vi återkommer med mer information till dig!

Instresseanmälan till coachingpaketet: Kommunikationsstrategi, digital utbildning

1 + 9 =

*Fyll i mattetalet för att visa att du inte är en robot