Välj en sida

Ledarskapsarenan

Ledarträning för ledare och mellanchefer (500 ledare har genomfört utbildningen)
Att som mellanchef befinna sig mitt i organisationen och uppleva krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån kan ibland kännas hopplöst. Med vår ledarträning får du hjälp att bygga ett hållbart ledarskap, att navigera i organisationen och prioritera det viktigaste. Du utvecklar din förmåga till målstyrning och få andra med dig. Du lär dig bygga starka relationer till både dem du leder och övriga nyckelpersoner.

Vad innehåller Ledarskapsarenan?

Ur innehållet:
* Trygg ledare: Utveckla ditt personliga ledarskap. Hitta balans och ta fram det bästa i ditt eget ledarskap genom att arbeta med bl a värderingar, investera i dina styrkor och hantera dina svagheter.
* Målfokusering: Målstyrning i vardagen: fokus, övertygelse, handling, återkoppling.
* Relationsbyggande med nyckelpersoner, internt såväl som externt.
* Motivation. Kunna skapa en motiverande miljö för dig själv och dem du leder. Kunskap om olikheter och beteendestilar och hur du kan anpassa din egen stil för att främja samarbete.
* Kommunikation. Träna dig att bli en bra lyssnare, och kunna både ge och ta emot feedback på ett sätt som leder till utveckling och ökat samarbete.
* Ledarskap och inflytande. Hur du får gruppen med dig och skapar resultat tillsammans. Hur du ökar sitt positiva inflytande i organisationen.
* Prioritering och delegering. Hjälp att lyfta dig från en tillvaro av tidsbrist och ständiga brandkårsutryckningar till att ta kommando över din tid. Delegera för att utveckla.

Egen ledartränare
Sju områden som tränar dig i din roll
Tydligt material med frågor
Översikt av dina styrkor
Besiktning av ditt ledarskap i din vardag
Uppföljning och återkoppling
Mål och delmål för dig

Mål med utvecklingen
Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Du blir coachad i att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.

Vilket resultat kan vi förvänta oss
Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med din ledarträning så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.

För vem?
Genom att programmet anpassas individuellt för varje deltagare är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter. Beroende på roll kan programmet göras olika långt, från 6 månader och uppåt. Några exempel finner du nedan.

Ledarträning för executives
Du har ett tungt ansvar. Ibland känns det som om du bär hela världen på dina axlar. Du har få omkring dig som du kan prata med helt öppet. Du vill inte oroa dina närmaste medarbetare eller familjen. Din tillvaro och almanacka är oförutsägbar och din egen utveckling har länge fått stå tillbaka för företagets prioriteringar. Vi vet att även du behöver påfyllning, uppmuntran och utmaning som ledare. Och att det måste ske på ett sätt som passar dig, i ditt schema. Därför har vi specialanpassad ledarträning för executives.
Vårt kursmaterial innehåller korta inspirerande avsnitt som ger dig de senaste verktygen inom ledarskapsutveckling och utmanande frågor som utvecklar din förmåga till reflektion.
Programmet sträcker sig över 12 månader, eller längre om du vill. Under denna tid har du fri tillgång till din Personliga Ledartränare (PLT). Ni träffas regelbundet och kan då arbeta med de delar i programmet som är relevanta eller sådant som står överst på agendan för dig.
De PLTs hos oss som arbetar med executives är alla mycket seniora och har egen ledarerfarenhet.
Kontakta oss, så skapar vi ett upplägg som passar dina behov.

 

Datum & plats
Fri tillgång till executiv coach under 12 månader.
Plats enligt överenskommelse.
Du träffar din Personliga Ledartränare vid 7 tillfällen med ca 1 månads mellanrum, på tider som passar dig. Kan göras aven på zoom. Plats enligt överenskommelse.

VAD INNEBÄR KURSEN I PRAKTIKEN?

Ledarträning

Ledarskapsarenan är ingen vanlig ledarskapskurs. Ledarskapsarenan är individuell och långsiktig ledarträning i din egen miljö. Vi vet att detta är ett mycket effektivt sätt att främja utveckling och verklig förändring.

Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:

 • Kunskap genom tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.

 • Egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet.

 • Träning i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!

 • Personlig Ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Metod

Du får en Personlig Ledartränare och ett skriftligt kursmaterial. Programmet blir individuellt anpassat genom att vi fokuserar på dina och din verksamhets mål och hur programmets verktyg kan tillämpas just hos er. Du träffar din ledartränare regelbundet. Inför varje möte arbetar du på egen hand enligt följande modell

 • Läsning av ett kort kapitel i kurspärmen ger dig de viktigaste verktygen och  kunskap om aktuella teorier som ledaren behöver.

 • Bearbetning och reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.

 • Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.

 • Min avsikt: Praktisk ledarträning genom att det inlästa avsnittet omvandlas till aktiviteter och träning.

Vid mötet med ledartränaren blir du coachad, utmanad och uppmuntrad att konkret tillämpa dina nya kunskaper och insikter. Ledartränaren följer också upp de överenskomna målen och aktiviteterna.


Ur innehållet

 • Trygg ledare: Utveckla ditt personliga ledarskap. Hitta balans och ta fram det bästa i ditt eget ledarskap genom att arbeta med bl a värderingar, investera i dina styrkor och hantera dina svagheter.

 • Målfokusering: Målstyrning i vardagen: fokus, övertygelse, handling, återkoppling.

 • Relationsbyggande med nyckelpersoner, internt såväl som externt.

 • Motivation. Kunna skapa en motiverande miljö för dig själv och dem du leder. Kunskap om olikheter och beteendestilar och hur du kan anpassa din egen stil för att främja samarbete.

 • Kommunikation. Träna dig att bli en bra lyssnare, och kunna både ge och ta emot feedback på ett sätt som leder till utveckling och ökat samarbete.

 • Ledarskap och inflytande. Hur du får gruppen med dig och skapar resultat tillsammans. Hur du ökar sitt positiva inflytande i organisationen.

 • Prioritering och delegering. Hjälp att lyfta dig från en tillvaro av tidsbrist och ständiga brandkårsutryckningar till att ta kommando över din tid. Delegera för att utveckla.


Mål med utvecklingen

Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Du blir coachad i att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.


Vilket resultat kan vi förvänta oss

Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med din ledarträning så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.


För vem?

Genom att programmet anpassas individuellt för varje deltagare är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter. Beroende på roll kan programmet göras olika långt, från 8 månader och uppåt. Några exempel finner du nedan.

Ledarträning för executives

Du har ett tungt ansvar. Ibland känns det som om du bär hela världen på dina axlar. Du har få omkring dig som du kan prata med helt öppet. Du vill inte oroa dina närmaste medarbetare eller familjen. Din tillvaro och almanacka är oförutsägbar och din egen utveckling har länge fått stå tillbaka för företagets prioriteringar. Vi vet att även du behöver påfyllning, uppmuntran och utmaning som ledare. Och att det måste ske på ett sätt som passar dig, i ditt schema. Därför har vi specialanpassad ledarträning för executives.

Vårt kursmaterial innehåller korta inspirerande avsnitt som ger dig de senaste verktygen inom ledarskapsutveckling och utmanande frågor som utvecklar din förmåga till reflektion.

Programmet sträcker sig över 12 månader, eller längre om du vill. Under denna tid har du fri tillgång till din Personliga Ledartränare (PLT). Ni träffas regelbundet och kan då arbeta med de delar i programmet som är relevanta eller sådant som står överst på agendan för dig.

De PLTs hos oss som arbetar med executives är alla mycket seniora och har egen ledarerfarenhet.

Vad säger våra kunder?
Det viktigaste för oss är att det vi gör åstadkommer verklig förändring hos våra kunder. Därför ser vi alltid till att vi får återkoppling i våra uppdrag. Sedan lanseringen av programmet Ledarskapsarenan 2014 har vi fått mycket goda referenser.

 

Kursutvärdering
Kursutvärderingarna visar att programmet Ledarskapsarenan som helhet får betyg 4,7 av 5. Vidare rapporteras stora effekter på förmågan att prioritera rätt saker, att få gruppen med sig samt samarbetsförmåga. Deltagarna anger också goda effekter när det gäller förmågan att kommunicera, målstyra och delegera samt egen motivation.

 

Referenser

Här kan du läsa vad några av våra kunder säger om programmet med egna ord.

 

Referen_H_D_E.jpg

“Jag kan absolut rekommendera Ledarskapsarenan, programmet funkar och gör skillnad!”

Helene Depui Ekdal

AstraZeneca Hub Director

Study Management & Operations

Gothenburg

Referens_J_W.jpeg

“Ledarskapsarenan har gett mig verktyg att utveckla mitt ledarskap utifrån mina styrkor.”

Johan Wahlsten

Business Line Manager Service Division – Sweden, Denmark

Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia

Referens_J_H.jpg

“The Leadership Arena is a well structured, systematic tool that I will use for the rest of my career.”

Jarkko Havia

Manager Delivery Teams

ESAB GE R&D

Referens_J_K.jpg

“Ledarskapsarenan är en komplett resa…”

Joakim Käpynen

Produktionschef

Skanska Asfalt och Betong AB

 

Referens_L_H.jpeg

“Jag rekommenderar alla att gå Ledarskapsarenan. I alla fall alla som vill bli bättre.”

Linda Hafslund

Avdelningschef Geoteknik

WSP Samhällsbyggnad

 

Anmäl ditt intresse!

Kontakta oss så skapar vi ett upplägg som passar dina behov.

Intresseanmälan till: Ledarskapsarenan

8 + 7 =

*Fyll i mattetalet för att visa att du inte är en robot