Välj en sida

Webinar erbjudande:

Projektledarkompassen

Giltig till:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Under kursen lär du dig att komma igång med professionellt projektlednings-arbete. Projektgruppens utvecklingsfaser. Projektledarrollen – att leda sig själv. Attityd och inställning Klar kommunikation – internt och externt. Projektintegration, Målstyrning, Kvalitetsstyrning, Planering och tidsstyrning. Antagande och Osäkerhetshantering, Resurshantering, Prioritering. Ett tydligt mervärde med denna kurs är att du får insikter i och förståelse för ditt eget och andras beteenden, vilket är grunden för att skapa verkliga synergier mellan individ, grupp och gemensamma mål.

Vad innehåller Projektledarkompassen?

Projektledarkompassen har 11 delar i kursen
Projektledarens roll del 1-2, Vad är ett projekt, Klargörande om projektledarrollen. Helhetsinriktning, Varför går projekt fel och när projekt misslyckas och varför?
Projektledarrollen – att leda sig själv, Attityd och inställning Klar kommunikation – internt och externt, Beteende, Casegenomgång och vanligt förekommande utmaningar, Projektintegration, Målstyrning, Kvalitetsstyrning, Planering och tidsstyrning, Antagande och Osäkerhetshantering, Resurshantering, Prioritering, Planering, Möten, Hur man hanterar avbrott, Situations anpassat ledarskap. HUMBLES 5 bud om fundament och förväntningar, Styrning och handling 5×5-modellen, Ekonomistyrning, Samarbetet om projektet, Den välfungerande gruppen, Teamroller, Projektgruppens utvecklingsfaser, Konflikthantering, Förändringsledning, Gemensam ”åtgärdsplan”, Projektstyrning/Projektledning

Klargörande om projektledarrollen
Kunskap om Attityd och inställning
Klar kommunikation - internt och externt
Rutinerad Utbildare med förmåga att ta dig från tanke till handling
Fundament och förväntningars hantering
Antagande och Osäkerhetshantering
Uppgifter mellan varje gång
Lär dig hur du prioriterar under press
Lär dig om Situations anpassat ledarskap och får med dig individer och gruppen
Lär dig hur du följer upp och styr projektet

Vilket paket passar dig bäst?

Projektledarkompassen GULD inkl. 4 h coaching

Vill du lära dig mer om projektledning i din egen takt och få coachning i att implementera kunskapen i din vardag? Då är guldpaketet i projektledarkompassen rätt för dig!
I guldpaketet får du en egen lärare och coach som hjälper dig med dina utmaningar. Du får ta del av 4 profiler som stärker dig som projektledare och som gör att du blir tydligare i ditt sätt att kommunicera med ditt team. Guldpaketet ger dig anpassad coaching vid 4 tillfällen som du och coachen bokar in. Varje tillfälle ger 1 h coaching som blir en uppföljning på den digitala utbildningen men även ett tillfälle där du har möjlighet att ta upp dina utmaningar med din coach. I den digitala utbildningen som ingår får du lära dig hur projekt genomförs från start till mål och vad som krävs för ett modernt och tydligt projektledarskap. Du får 11 avsnitt med frågor och process som gör att du kan ta in det i din vardag direkt. Den digitala utbildningen motsvarar två dagars utbildning och innehåller 4 h kurs samt reflektionsfrågor.

Fyll i uppgifter, köpbekräftelse och faktura kommer via e-post!

Köp av coachingpaketet: Projektledarkompassen digital

1 + 4 =

*Fyll i mattetalet för att visa att du inte är en robot