Välj en sida

Teamkompassen

I den här utbildningen tar Patrik Sandberg erfaren och certifierad utbildare och tränare inom teambuilding,
hur alla kan hitta sin unika plats med individens och teamets styrkor.
Hur ni kan gå från grupp till ett team och hur ni får igång kreativitet i ditt team.
Du får även lära dig mer om varför ska du ha ett bra team, och vad är ett high-performance team?
Hitta insikt i Janssens förändringsmodell och olika Infallsvinklar för roller man tar i ett team samt gemensam arbetsmetodik och tillvägagångssätt för gruppens utvecklingsfaser.
Lär dig mer om hur dialogen bäst används som redskap och hur kultur och olika företagskulturer spelar in och hur du kan navigera i detta. Du får även 12 enkla tips om teambuilding som fungerar. Detta är en mycket praktisk utbildning.
Du kan även köpa till en team och innovationsprofil där du får reda på vilken roll du tar i en grupp och team.
Riktpris per person och profil 995 kr + moms. Gör denna som grupp.

Vad innehåller kursen?

Introduktion 
Avsnitt 1. Team, kultur, teambuilding och kreativitet
Avsnitt 2. Förstå, respektera, erkänn och värdesätt varje deltagares bidrag till teamets arbete 
Avsnitt 3. Definition av ett team till skillnad från en arbetsgrupp 
Avsnitt 4. Infallsvinklar och roller man tar i en grupp
Avsnitt 5. Gemensam arbetsmetodik och tillvägagångssätt för ett team
Avsnitt 6. Gruppens utvecklingsfaser från grupp till team
Avsnitt 7. Att gå in i fullföljarland – riktlinjer och handlingsplaner
Avsnitt 8. 12 enkla tips om teambuilding som fungerar 
Avsnitt 9. Förutsättningar att gå från kreativitet till innovation 
Hitta din unika plats med individens och teamets styrkor
Gå från grupp till ett team
Få igång kreativitet i ditt team
Hitta insikt i Janssens förändringsmodell
Skapa er gemensamma arbetsmetodik
Lär dig gruppens utvecklingsfaser

Ladda ned PDF-fil med all kursinformation

Vilket paket passar dig bäst?

Teamkompassen för Grupp och Team 120 min med övningar ! GULD inkl. 3 h coaching (3 ggr 60 min)

Vill du lära dig mer om Teamkompassen för Grupp och Team i din egen takt och få coachning i att implementera kunskapen i din vardag? 
Då är guldpaketet rätt för dig! I guldpaketet får du en egen lärare och coach som hjälper dig med dina utmaningar.
Här tar Patrik Sandberg som mött mer än 1000 ledare i coaching med dig att se över Teamkompassen för Grupp och Team , där du kan få perspektiv och nya insikter samt påminna dig om viktiga områden du ska göra mera av. Här får du ny motivation och se över dina viktigaste områden inom Teamkompassen för Grupp och Team  och frågor som skapar fokus och tydlighet för dig. Styrkan med denna utbildning och föreläsning är att du får konkreta verktyg som du kan använda direkt.
Mejsla fram dina steg med din förändring och slipa yxan igen. Du får ta del av kraften i Teamkompassen för Grupp och Team  och varför vinnare aldrig ger upp. Under denna kurs har du möjlighet att skriva ner svar på viktiga frågor för dig och ditt ledarskap för Teamkompassen för Grupp och Team 
I detta upplägg går du 3 pass digitalt själv med frågor och sedan möter du din coach några dagar senare och sen igen 3 digitala pass och du möter din tränare igen och du ser de 3 sista passen och möter din coach. 3 ggr coaching 1 timme per gång på zoom. Du kommer kunna ta upp 2-4 områden du vill bli bättre på. Gör en teamprofil (995 kr st)

Teamkompassen för Grupp och Team 120 min med övningar ! SILVER inkl. 2 h coaching (45 min x 2 ggr och 30 min)

Vill du lära dig mer om Teamkompassen för Grupp och Team  i din egen takt och få coachning i att implementera kunskapen i din vardag? 
Då är silverpaketet rätt för dig! I silverpaketet får du en egen lärare och coach som hjälper dig med dina utmaningar.
Här tar Patrik Sandberg som mött mer än 1000 ledare i coaching med dig att se över Teamkompassen för Grupp och Team , där du kan få perspektiv och nya insikter samt påminna dig om viktiga områden du ska göra mera av. Här får du ny motivation och se över dina viktigaste områden inom Kraften i Vision, Prioritering och Mål och frågor som skapar fokus och tydlighet för dig. Styrkan med denna utbildning och föreläsning är att du får konkreta verktyg som du kan använda direkt.
Mejsla fram dina steg med din förändring och slipa yxan igen. Du får ta del av kraften i Teamkompassen för Grupp och Team och varför vinnare aldrig ger upp. Under denna kurs har du möjlighet att skriva ner svar på viktiga frågor för dig och ditt ledarskap för Teamkompassen för Grupp och Team 
I detta upplägg går du 3 pass digitalt själv med frågor och sedan möter du din coach 45 min några dagar senare och sen igen 3 digitala pass och du möter din tränare igen 45 min och du ser de 3 sista passen och möter din coach 30 min. 3 ggr coaching 45+45 min + 30 min per gång på zoom. Du kommer kunna ta upp 2-4 områden du vill bli bättre på. Gör en teamprofil (995 kr st)

Teamkompassen för Grupp och Team 120 min med övningar ! BRONS inkl. digital utbildning

Vill du lära dig mer om Teamkompassen för Grupp och Team i din egen takt att implementera kunskapen i din vardag? 
Då är bronspaketet rätt för dig! Här får du ny motivation och se över dina viktigaste områden inom Teamkompassen för Grupp och Team och frågor som skapar fokus och tydlighet för dig. Styrkan med denna utbildning och föreläsning är att du får konkreta verktyg som du kan använda direkt.
Mejsla fram dina steg med din förändring och slipa yxan igen. Du får ta del av kraften i Teamkompassen för Grupp och Team  och varför vinnare aldrig ger upp. Under denna kurs har du möjlighet att skriva ner svar på viktiga frågor för dig och ditt ledarskap för Teamkompassen
för Grupp och Team och ökad problemlösningsförmåga.
I den Digitala utbildning som motsvarar en halvdag samt 20 års vishet. Välj på: Bronspaketet med digital undervisning med processfrågor. 
Vill du ha din egen coach och tränare mellan de digitala passen då väljer du guld eller silverpaketet. Gör en teamprofil (995 kr st)

Fyll i uppgifter, vi återkommer med mer information till dig!

Instresseanmälan till coachingpaketet: Teamkompassen

7 + 9 =

*Fyll i mattetalet för att visa att du inte är en robot