Välj en sida
g

Projektledarkompassen

Den här digitala utbildnignen innehåller 4 h kursmaterial
i 11 kursdelar vilket motsvarar 2-3 heldagars utbildning.

Under kursen lär du dig att komma igång med professionellt projektlednings-arbete. Projektgruppens utvecklingsfaser. Projektledarrollen – att leda sig själv. Attityd och inställning Klar kommunikation – internt och externt. Projektintegration, Målstyrning, Kvalitetsstyrning, Planering och tidsstyrning. Antagande och Osäkerhetshantering, Resurshantering, Prioritering. Ett tydligt mervärde med denna kurs är att du får insikter i och förståelse för ditt eget och andras beteenden, vilket är grunden för att skapa verkliga synergier mellan individ, grupp och gemensamma mål.

Vad innehåller Projektledarkompassen?

Projektledarkompassen har 11 delar i kursen
Projektledarens roll del 1-2, Vad är ett projekt, Klargörande om projektledarrollen
Helhetsinriktning, Varför går projekt fel och när projekt misslyckas och varför?
Projektledarrollen – att leda sig själv, Attityd och inställning Klar kommunikation – internt och externt, Beteende, Casegenomgång och vanligt förekommande utmaningar, Projektintegration, Målstyrning, Kvalitetsstyrning, Planering och tidsstyrning, Antagande och Osäkerhetshantering, Resurshantering, Prioritering
Planering, Möten, Hur man hanterar avbrott, Situations anpassat ledarskap
HUMBLES 5 bud om fundament och förväntningar, Styrning och handling
5×5-modellen, Ekonomistyrning, Samarbetet om projektet, Den välfungerande gruppen, Teamroller, Projektgruppens utvecklingsfaser, Konflikthantering
Förändringsledning, Gemensam ”åtgärdsplan”, Projektstyrning/Projektledning

Klargörande om projektledarrollen
Kunskap om attityd och inställning
Klar kommunikation - internt och externt
Rutinerad utbildare med förmåga att ta dig från tanke till handling
Fundament och förväntningars hantering
Nya insikter och verktyg för handling
Antagande och osäkerhetshantering
Uppgifter mellan varje gång
Lär dig hur du prioriterar under press
Lär dig om Situations anpassat ledarskap och får med dig individer och gruppen
Lär dig hur du följer upp och styr projektet

Vilket paket passar dig bäst?

Projektledarkompassen GULD (Digital utbildning + 4h coaching)

– Digital utbildning
– Coachtid 4h
– Material
– 4 Profiler och tester

19 795 kr exkl. moms

Projektledarkompassen SILVER (Digital utbildning + 2h coaching)

– Digital utbildning
– Coachtid 2h
– Material
– 3 Profiler och tester

17 795 kr exkl. moms

Projektledarkompassen BRONS (Digital utbildning + 4h coaching)

– Digital utbildning
– Coachtid 4h
– Material
– 2 Profiler och tester

13 795 kr exkl. moms